Baanregels

Om de gang van zaken bij TV Oosterplas in goede banen te leiden gelden bij de vereniging, naast de formele regels uit de statuten en het huishoudelijk reglement, een aantal regels.

Regels voor afhangen
Voor het gebruik van de tennisbanen is het verplicht af te hangen met je K.N.L.T.B.-pasje op het digitale afhangbord. Vanaf 1 april kan er alleen nog maar getennist worden met de nieuwe KNLTB-pas van het lopende jaar! Met nieuwe leden wordt contact opgenomen voor het afhalen van het pasje. Wanneer nog geen definitieve pas beschikbaar is, kan op verzoek een noodpasje worden verstrekt door de ledenadministratie. Een noodpas dient weer te worden ingeleverd bij verstrekking van de definitieve pas. Voor zowel het dubbelspel als ook de enkelspel geldt een speelduur van 45 minuten, daarna zal er opnieuw afgehangen dienen te worden.

Vrij tennissen tijdens evenementen en toernooien

Het komt geregeld voor dat de tennisbanen gebruikt worden voor evenementen en toernooien. Bij TV Oosterplas geldt de regel dat altijd 2 tennisbanen beschikbaar zijn voor vrij tennis, uitgezonderd de vier toernooiweken, vrijdagavond van de najaar-en voorjaarscompetitie en de zaterdag van de voorjaarscompetitie.


Introduceren
Ieder spelend-lid mag  iemand introduceren die geen lid is. Daarbij gelden de volgende regels:
• Kosten voor introductie bedragen €4,00 per introducee per dagdeel (ochtend, middag of avond).
• Aan de bar moet je een introductiepasje kopen. Met dit pasje kun je afhangen voor je introducee.
• Introduceren mag niet tijdens toernooien, evenementen of competities.

K.N.L.T.B.-ledenpasje vergeten? Haal een dagpasje!
Het kan natuurlijk voorkomen dat je je K.N.L.T.B.-ledenpasje een keer vergeten bent. In dat geval kun je aan de bar een dagpas krijgen.

Losse verhuur van tennisbanen aan niet-leden
Niet-leden kunnen een tennisbaan huren. Dat kan alleen als er banen vrij zijn en er dient altijd één baan vrij te blijven voor leden. Leden van TV Oosterplas krijgen uiteraard voorrang. Huur van een baan kost €12,50 per uur. Huurders hangen af met een tijdelijk pasje.

Wees zuinig met de tennisbanen
Ontdek je schade aan een baan, meld deze dan onmiddellijk aan de  groundsman of een lid van de Beheercommissie. Deze personen hebben de bevoegdheid te banen onbespeelbaar te verklaren. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden. Tevens kunnen zij banen buiten gebruik nemen voor periodiek onderhoud.

Verlichting van de buitenbanen
Alle buitenbanen zijn voorzien van een optimale verlichting. Die kwaliteit zorgt ervoor dat de vereniging een stevig gepeperde energierekening heeft. Om deze zoveel mogelijk te beperken vragen we je met klem om, wanneer je ‘s- avonds de baan verlaat en er na jou geen partijen meer gespeeld worden, aan het barpersoneel door te geven dat het licht uit kan. Verder geldt:
• Bediening van de verlichting gebeurt door het barpersoneel
• De verlichting van de buitenbanen moet uiterlijk om 23:00 uit zijn.
• Als er om 21:45 niemand aanwezig is om te tennissen, dan heeft het barpersoneel het recht de verlichting voor de verdere avond uit te laten.

Regels TOSS (maandag)avond
De TOSS avond op maandag is een groot succes, om onduidelijkheden te voorkomen ook hiervoor de gemaakte afspraken op een rij:
• In de maanden dat de banen bespeelbaar zijn hebben de TOSS-ers recht op maximaal 6 banen. Op deze manier blijven er 2 banen over voor vrij tennissen en/of interne wintercompetitie.
• In het geval dat niet alle banen bespeelbaar zijn zal er in overleg met de  TOSS-ers (Dick Heij of eventueel vervanger) tot een eerlijke verdeling gekomen moeten worden zodat er ook ruimte blijft voor vrij tennis/of interne wintercompetitie.
• Wanneer je op de TOSS avond vragen hebt, meld je dan bij Dick Heij of Harrie Vervoort en in overleg kan er veel besproken worden.
• Partijen voor de interne wintercompetitie worden op maandag alleen na 21.00 uur gespeeld, zodat we de banen vrij houden voor de succesvolle TOSS avond.

Alleen leden

Tennis Vereniging De Oosterplas