postheadericon Baanregels

Om de gang van zaken bij TV Oosterplas in goede banen te leiden gelden bij de vereniging, naast de formele regels uit de statuten en het huishoudelijk reglement, een aantal regels.

Regels voor afhangen
Voor het gebruik van de tennisbanen is het verplicht af te hangen met je K.N.L.T.B.-pasje op het afhangbord. Vanaf 1 april kan er alleen nog maar getennist worden met de nieuwe KNLTB-pas van het lopende jaar! Met nieuwe leden wordt contact opgenomen voor het afhalen van het pasje. Wanneer nog geen definitieve pas beschikbaar is, kan op verzoek een noodpasje worden verstrekt door de ledenadministratie. Een noodpas dient weer te worden ingeleverd bij verstrekking van de definitieve pas. De werking van het afhangbord is als volgt:

• Het bord maakt gebruik van klokbordjes. Hierin moet je de pasjes van jezelf en van je medespelers plaatsen.
• Op het klokje geef je je begintijd van spelen aan.
• Op de klokbordjes van de spelers die op dat moment op de baan staan is af te lezen welke baan als eerste beschikbaar  komt ongeacht welke baansoort! Schuif je eigen bordje daar achter.

Wanneer dus de gravelbanen vrij zijn mag je nog geen spelers van de kunstgrasbanen afhangen!De speeltijd voor zowel het dubbelspel (3 of 4 personen) als de speeltijd voor het enkelspel (2 personen) bedraagt minimaal 45 minuten.

Vrij tennissen tijdens evenementen en toernooien

Het komt geregeld voor dat de tennisbanen gebruikt worden voor evenementen en toernooien. Bij TV Oosterplas geldt de regel dat altijd 2 tennisbanen beschikbaar zijn voor vrij tennis, uitgezonderd de drie toernooiweken en de zaterdag van de voorjaarscompetitie.

Gebruik van de tennisbanen in de winterperiode
In de winterperiode kan er gespeeld worden op de zes kunstgras banen. Dat zijn de banen 1 t/m 6. De gravelbanen houden we in de winter zo lang mogelijk open, maar deze worden bij de eerste vorstperiode afgebroken.

Introduceren
Ieder spelend-lid mag  iemand introduceren die geen lid is. Daarbij gelden de volgende regels:
• Kosten voor introductie bedragen €4,00 per introducee per dagdeel (ochtend, middag of avond).
• Aan de bar moet je een introductiepasje kopen. Daarop schrijft het personeel de naam van de introducee en de datum. Met dit pasje kun je afhangen voor je introducee. 
• Introduceren mag niet tijdens toernooien, evenementen of competities.
 
K.N.L.T.B.-ledenpasje vergeten? Haal een dagpasje!
Het kan natuurlijk voorkomen dat je je K.N.L.T.B.-ledenpasje een keer vergeten bent. In dat geval kun je aan de bar een dagpas krijgen.

Losse verhuur van tennisbanen aan niet-leden
Niet-leden kunnen een tennisbaan huren. Dat kan alleen als er banen vrij zijn en er dient altijd één baan vrij te blijven voor leden. Leden van TV Oosterplas krijgen uiteraard voorrang. Huur van een baan kost €12,50 per uur. Huurders hangen af met een tijdelijk pasje.

Wees zuinig met de tennisbanen
Om zo lang mogelijk plezier te hebben van de banen, gelden de volgende regels:
• Na iedere tennispartij op gravel ben je verplicht de banen te slepen met de sleepnetten. Slepen dient rond plaats te vinden, waarbij je van buiten naar binnen sleept. Let erop dat je geen lijnen lostrekt. 
• Wanneer er eventuele gaten ontstaan in de banen, vooral in het begin van het buitenseizoen zal dat het geval zijn, maak deze dan onmiddellijk dicht. 
Ontdek je schade aan een baan, meld deze dan onmiddellijk aan de  groundsman of een lid van de Beheercommissie. Deze personen hebben de bevoegdheid te banen onbespeelbaar te verklaren. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden. Tevens kunnen zij banen buiten gebruik nemen voor periodiek onderhoud.

Verlichting van de buitenbanen
Alle buitenbanen zijn voorzien van een optimale verlichting. Die kwaliteit zorgt ervoor dat de vereniging een stevig gepeperde energierekening heeft. Om deze zoveel mogelijk te beperken vragen we je met klem om, wanneer je ‘s- avonds de baan verlaat en er na jou geen partijen meer gespeeld worden, aan het barpersoneel door te geven dat het licht uit kan. Verder geldt:
• Bediening van de verlichting gebeurt door het barpersoneel 
• De verlichting van de buitenbanen moet uiterlijk om 23:00 uit zijn. 
• Als er om 21:45 niemand aanwezig is om te tennissen, dan heeft het barpersoneel het recht de verlichting voor de verdere avond uit te laten.

Regels TOSS avond
De TOSS avond op maandag is een groot succes, om onduidelijkheden te voorkomen ook hiervoor de gemaakte afspraken op een rij:
• In de maanden dat de gravelbanen bespeelbaar zijn hebben de TOSS-ers recht op maximaal 6 banen. Op deze manier blijven er 2 banen over voor vrij tennissen en/of interne wintercompetitie.
• In de maanden dat de gravelbanen niet bespeelbaar zijn hebben de TOSS-ers recht op 4 banen. Op deze manier blijven er 2 banen over voor vrij tennissen en/of interne wintercompetitie.
• Wanneer baan 1 en/of 2 onbespeelbaar blijken hoeven de TOSS-ers geen concessies te doen ten aanzien van het aantal banen. Zij blijven de beschikking houden over maximaal 4 banen. Je kunt er dan uiteraard voor kiezen om gewoon mee te doen.
• Wanneer je op de TOSS avond club bent en vragen hebt, meld je dan bij Dick Heij, Hans Brands of Harrie Vervoort en in overleg kan er veel besproken worden.
• Partijen voor de interne wintercompetitie worden op maandag alleen na 21.00 uur gespeeld, zodat we de banen vrij houden voor de succesvolle TOSS avond.

Alleen leden

Leden portal
Bardienstplanner