Bardiensten

Op onze tennisvereniging hebben we een gezellige bar waar u voor en na uw tenniswedstrijd lekker een drankje kan drinken. Deze bar wordt gerund door eigen leden. We vragen aan elk lid om twee bardiensten per jaar te draaien, zodat iedereen elke avond en tijdens evenementen gebruik kan maken van de bar. In de barcommissie zitten Leon Slendebroek (voorzitter), Erik Bevers, Marc Oomen, Bert van Gils en Luuk Cox, zij zijn te bereiken middels bardienst@tvoosterplas.nl of 073-6133089 (Erik Bevers). Hieronder treft u de bardienstregeling

De Algemene Leden Vergadering heeft op 16 november 2010 onderstaande “Bardienstregeling 2011” unaniem aangenomen.

1.  Aan het begin van het jaar zorgen we voor een zo nauwkeurig mogelijk overzicht van alle bardiensten die gedurende dat jaar kunnen worden gepland. We moeten dus inventariseren op welke     avonden, op welke ochtend en welke middagen er bardiensten kunnen worden ingepland. We onderscheiden daarbij:
a. reguliere dagen in reguliere weken;
b. KNLTB-competitieweken;
c. toernooiweken (Open Bossche, Open Oosterplas, Clubkampioenschappen, Dubbeltoernooi najaar, Seniorenweek);
d. meerdaagse Oosterplas-evenementen (Davis Cup);
e. eendaagse Oosterplas-evenementen (Nieuwjaarsreceptie, Bibbertoernooi, Lentekriebeltoernooi, Ouder-Kindtoernooi, Invitatiemixtoernooi, Seniorendag, Commissieledendag, eventuele feesten).

2.  Wie vervullen de bardiensten? Alle leden van TV Oosterplas, met uitzondering van ereleden, leden onder de 18 jaar en  leden boven de 75 jaar (peildatum 1 januari). Leden boven de 75 jaar mogen desgewenst uiteraard wel bardiensten draaien. Bij aanvang van het jaar worden de contributies geïnd door de penningmeester. Naast hetcontributiebedrag betalen leden van TV Oosterplas een bedrag van €60,- als compensatiebedrag bardiensten. Dit bedrag kunnen de leden in twee of drie bardiensten terugverdienen: avonden leveren €30,- op; middagen op evenementdagen leveren eveneens €30,- op (bedoeld worden hier bardiensten tijdens b, c,d en e bij punt 1); alle ochtenden en reguliere middagen leveren €20,- op. Leden die financiële bezwaren hebben tegen de inning van contributie plus €60,- bardienstcompensatie hebben de mogelijkheid om vooraf (de verhoging van) €20,- terug te vragen door een brief aan de Penningmeester te sturen met dit verzoek.

3.  Hoeveel bardiensten moeten de leden vervullen per jaar? De leden kunnen met twee of drie bardiensten hun voorschotbedrag van €60,- terugverdienen.

4.  Leden die aangeven meer dan drie bardiensten te willen draaien, kunnen desgewenst op een Reservelijst komen.

5.  Tijdens de pasjesafhaalavonden maken we met elk tennislid afspraken voor bardiensten. Voorafgaand aan de pasjesafhaalavonden is er de mogelijkheid om voorkeuren per mail aan te geven (bardienst@tvoosterplas.nl).

6.  Komt een lid voor een bardienst niet opdagen op de afgesproken tijd en is er niet voor vervanging gezorgd, volgt een  sanctie: per ‘gemiste’ bardienst een inkomstencompensatie van €30,- die door de penningmeester wordt geïnd. Als dat bedrag niet wordt betaald, kan het bestuur besluiten andere sancties op te leggen.

7.  Na de laatste pasjes afhaalavond wordt de planning van deze en de volgende maand door de bardienst planners in het clubhuis opgehangen.

8.  De leden zijn verantwoordelijk voor deze bardienst. Zij hoeven de bardienst niet per definitie zelf te draaien, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid dat er een bardienst is op het afgesproken moment. Ze kunnen dus zelf voor vervanging zorgen.

9.  Een vervanger moet een lid van TV Oosterplas zijn.

10. Nieuwe leden betalen naast de contributie een bedrag van €30,- compensatie bardienst. Dit voorschot kan worden terugverdiend door binnen het bardienstplanjaar (tot 1 april van het volgende jaar) bij wijze van stage één bardienst mee te draaien met een reeds geplande bardienst. (De Bardienst Training komt hiermee te vervallen, wegens gebrek aan succes.) Nieuwe leden zijn zo in staat gedurende het eerste ‘kalenderjaar’ ervaring op te doen met de bardienst, waarna ze volwaardig bardienst kunnen draaien. Dat kalenderjaar duurt voor eerstejaars leden uiteraard tot 1 januari van het volgende jaar: dan betalen ook zij het normale compensatiebedrag (€60,-).

11.Betaling geschiedt op basis van de naam die op de afstortenvelop staat. Zo wordt degene betaald die daadwerkelijk de bardienst heeft gedraaid. Bij avonden waarop meerdere mensen bardienst doen, onderscheiden we op de envelop diverse namen achter: “Bardienst gedraaid door”, “Bardienst afgestort door” of “Als stagiair meegedraaid”.

12. De bardienstplanners proberen een lijst van bardienstvervangers te maken. Deze reservepool bestaat uit seniorenleden die meer dan hun eigen twee of drie bardiensten willen draaien. Het is een service van de club, maar de leden dienen mensen uit de reservepool zelf te benaderen voor vervanging.

13. De duur van de bardienst op reguliere dagen is als volgt: In de ochtend van 9.00 tot 13.00 uur In de middag van 13.00 tot 18.00 uur In de avond van 19.00 tot uiterlijk 23.45 uur   Tijdens evenementen kan van deze tijden afgeweken worden (zie punt 16).

14. Het clubhuis wordt op reguliere avonden uiterlijk om 23.50 uur afgesloten. Afsluiten van het clubhuis gebeurt ALTIJD samen met de laatste clubgenoten en NOOIT alleen.

15.Leden die een bardienst draaien, kunnen de bardienstplanners bellen bij twijfel of er kan worden getennist vanwege de weersomstandigheden. In overleg wordt dan besloten of de leden bardienst draaien.

16. Op drukke toernooien of feestavonden worden meerdere mensen ingeschakeld en wordt in verband met de drukte afgeweken van deze tijden. De ochtenddienst is dan doorgaans van 9.30 tot 14.00 uur en de middagdienst van 13.00 tot 18.00 uur. Tijdens de avonddienst draait één persoon bardienst van 17.30 tot 23.00 uur. Van 19.30 uur tot sluitingstijd draait een tweede persoon (waarbij keukendienst inbegrepen kan zijn). Sluitingstijd is half uur na de laatste partij. Om 23.00 uur gaat de keuken dicht. In overleg kan van deze tijden worden afgeweken.

17. Het is toegestaan om een reguliere bardienst met tweeën te draaien. De bardienstvergoeding (€30,- of €20,-) wordt echter uitgekeerd aan degene wiens of wier naam op de afstort envelop prijkt.

Tennis Vereniging De Oosterplas