IVA certificaat

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom heeft de KNLTB in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden de Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) in het leven geroepen.
De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan. Elke barvrijwilliger moet deze instructies hebben gelezen en de (gratis) online toets hebben gemaakt. Na het maken van deze toets ontvang je een certificaat als bewijs dat je verantwoord omgaat met je taak als barvrijwilliger.
Wat wordt van jou verwacht als barvrijwilliger?

Wij als bestuur vinden het ontzettend belangrijk dat wij als vereniging voldoen aan de regels van verantwoord alcohol schenken. Wij verwachten daarom dat elke barvrijwilliger zijn certificaat gaat halen. Na het behalen van het certificaat wordt een kopie direct doorgestuurd naar de barcommissie. De barcommissie houdt deze certificaten in beheer en zorgt dus voor de registratie van onze gekwalificeerde barmedewerkers.

Wees niet bang, de online toets bevat 20 vragen, waarvan wij denken dat deze zeer eenvoudig te beantwoorden zijn, zeker naar het lezen van de aangeboden informatie op de website.

Hoe werkt het?
Ga naar de website http://www.nocnsf.nl/iva. Hier vind je alle informatie over de IVA. Wanneer je onbekend bent met de regels rondom verantwoord alcohol schenken lees dan de informatie goed door. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken ga naar “Doe de test”. Vul de gegevens zoals gevraagd wordt in en zet bij ‘E-mailadres barverantwoordelijke’ het emailadres: barcommissie@tvoosterplas.nl , bij “Naam barverantwoordelijke” de naam: Mark van Dijk. Laat de regel E-mailadres ondernemingsdossier leeg.
Vervolgens start je met het beantwoorden van de twintig vragen. Slaag je voor de toets dan ontvang je direct je certificaat. Op dat zelfde moment wordt automatisch het certificaat ook naar de barcommissie verstuurd. Dit hoef jij dus niet te doen. Het certificaat mag je uiteraard voor je eigen administratie bewaren of uit printen en inlijsten.

Kom je er niet uit, bekijk hier stapsgewijs de procedure.

Heb je vragen over de IVA, stuur dan een emailbericht naar barcommissie@tvoosterplas.nl .

Bedankt voor je medewerking!

Groet,

Namens het bestuur en de barcommissie

Tennis Vereniging De Oosterplas