postheadericon Bestuur

Dagelijks Bestuur

Theo Koppers, Ruud Olijve Voorzitter voorzitter@tvoosterplas.nl Ruud 06-20865874
Theo 06-53548896
Annemieke Pel-den Dunnen
Gerben Pel
Secretaris secretariaat@tvoosterplas.nl Annemieke 06-53333347
Gerben 06 -14779978
Maarten van de Ven
Penningmeester penningmeester@tvoosterplas.nl 06-83555055
Girorekening NL06 INGB 0004 4179 71
Rabobank NL81 RABO 0123 2552 36
t.n.v. penningmeester
TV Oosterplas

 

Bestuur

Michel van der Elst technische commissie tc@tvoosterplas.nl 06 – 44354559
Jan van Rozendaal beheer- en baanonderhoudscommissie beheer@tvoosterplas.nl 073-6901637
Mark van Dijk barcommissie barcommissie@tvoosterplas.nl 06-53548896
Maarten de Laat / Eric Nouwens evenementencommissie evenementen@tvoosterplas.nl
Vacature  PR-Sponsorcommissie sponsor@tvoosterplas.nl
Hester van Grinsven Jeugdcommissie jeugd@tvoosterplas.nl 073 – 6416014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretariaat

Postadres:
Nieuwstraat 79
5261 VP Vught
secretariaat@tvoosterplas.nl

Penningmeester

penningmeester@tvoosterplas.nl
Girorekening NL06 INGB 0004 4179 71
Rabobank NL81 RABO 0123 2552 36

tnv penningmeester TV Oosterplas

Ledenadministratie 

Denise Linnebank

ledenadministratie@tvoosterplas.nl

Leden portal
Bardienstplanner