Bestuur

Dagelijks Bestuur
Theo Koppers, Maarten de Laat Voorzitter voorzitter@tvoosterplas.nl
Annemieke Pel-den Dunnen
Secretaris secretariaat@tvoosterplas.nl
Maarten van de Ven
Penningmeester penningmeester@tvoosterplas.nl
    Girorekening NL06 INGB 0004 4179 71
Rabobank NL81 RABO 0123 2552 36
t.n.v. penningmeester
TV Oosterplas
Bestuur
Michel van der Elst technische commissie tc@tvoosterplas.nl  
Jan van Rozendaal beheer- en baanonderhoudscommissie beheer@tvoosterplas.nl  
Leon Slendebroek barcommissie barcommissie@tvoosterplas.nl  
Maarten de Laat / Eric Nouwens evenementencommissie evenementen@tvoosterplas.nl  
Vacature  PR-Sponsorcommissie sponsor@tvoosterplas.nl  
Hester van Grinsven Jeugdcommissie jeugd@tvoosterplas.nl  

Secretariaat

Postadres:
Nieuwstraat 79
5261 VP Vught
secretariaat@tvoosterplas.nl

Penningmeester

penningmeester@tvoosterplas.nl
Girorekening NL06 INGB 0004 4179 71
Rabobank NL81 RABO 0123 2552 36

tnv penningmeester TV Oosterplas

Ledenadministratie 

Anouk de Bresser

ledenadministratie@tvoosterplas.nl

Tennis Vereniging De Oosterplas