Spelregels lidmaatschap

Spelregels lidmaatschap

  1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk vóór 1 december van het lopend jaar altijd per e-mail te worden gemeld bij de ledenadministratie. Lees hier verder
  2. Aan het lidmaatschap zijn de volgende betalingsverplichtingen verbonden: contributie, compensatie bardienst, eenmalig inschrijfgeld (zie ook: ‘contributie 2019’).
  3. Deze bedragen worden jaarlijks in de eerste week van februari middels automatische incasso van je rekening afgeschreven. Je dient daartoe bijgevoegde doorlopende machtiging te ondertekenen. Bij nieuwe leden vindt de automatische afschrijving spoedig na ontvangst van het aanmeldingsformulier plaats.
  4. Ieder lid van TV Oosterplas wordt gevraagd jaarlijks twee bardiensten te draaien. Per gedraaide bardienst wordt €30,- aan compensatie bardienst teruggestort. Een bardienst plan je eenvoudig online in via https://mijn.knltb.club. Eventueel kun je contact opnemen met de barcommissie (Erik Bevers; 073-6133089 / bardienst@tvoosterplas.nl). 
  5. Na bevestiging van het lidmaatschap, mogen nieuwe leden direct gebruik maken van de voorzieningen. Nieuwe leden ontvangen bericht wanneer de ledenpas opgehaald kan worden in het clubhuis. Wanneer nog geen definitieve pas beschikbaar is, vraag dan aan het barpersoneel een tijdelijke pas. Na gebruik dient deze pas weer ingeleverd te worden.
  6. Alleen na afgehangen te hebben met een geldige pas of tijdelijke pas kan van de banen gebruik worden gemaakt. Het is niet toegestaan zonder pas te tennissen
  7. Er kan in principe het gehele jaar door worden getennist van 09.00 uur tot 23.00 uur. Als dit door weersomstandigheden of evenementen niet mogelijk is, wordt dit naar de leden gecommuniceerd.
  8. Wie in de periode van 1 januari tot en met 30 juni van een jaar lid wordt, is over dat jaar de volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 juli is nog 6/12 deel van de contributie verschuldigd, vanaf 1 augustus 5/12 deel, vanaf 1 september 4/12 deel, etc.

Tennis Vereniging De Oosterplas