Bediening en opening van de nieuwe schuifpoort

Zoals je wellicht al op de club hebt gezien is de nieuwe schuifpoort geinstalleerd. Zoals eerder vermeld geschiedt de toegang van de poort door middel van het bellen naar het toegangsnummer (06-12744665 ) van de poort.

Van belang is dat iedereen zijn, op dit moment correcte, GSM nummer bekend dient te maken aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tvoosterplas.nl). De belangrijkste informatie over de nieuwe schuifpoort is hier terug te lezen. Lees tevens de omschrijving van de bediening van de nieuwe schuifpoort door, welke hieronder wordt weergegeven of boven de kassa in het clubhuis hangt.

Bardienst
Door de bardienst kan de schuifpoort, door middel van de zwarte schakelaar op het witte kastje achter de bar naast de kassa, bedient worden. Indien de schakelaar op ON gezet wordt, blijft de poort continue open staan.Bij einde bardienst of indien men als laatste het park verlaat dient de schuifpoort op de stand OFF gezet te worden. De poort sluit dan automatisch.

Opening van de poort dient daarna dmv je GSM nummer te gebeuren. De schuifpoort werkt met een vertraging van 30 seconden, houdt hier rekening mee. Dit kan uiteraard alleen indien jouw GSM nummer door TV Oosterplas is ingevoerd in de bedieningsconsole van de schuifpoort. (Let op! Nummerherkenning dient wel aan te staan)

Intercom
Op de poort is een intercom geïnstalleerd. Hiermee kan gecommuniceerd worden met de leden achter de bar. De bardienst kan via de intercom, en de knop hierop, de schuifpoort ook op afstand openen. Dit uiteraard alleen doen indien geverifieerd is dat degene die binnen wil rijden ook lid is van de TV Oosterplas of komt supporteren op onze club. Het is dus NIET toegestaan om op het parkeerterrein te parkeren en er aan een activiteit buiten onze club wordt deelgenomen (hockey vereniging, hondenvereniging, e.d.)

Loop/fietspoortje
Naast de schuifpoort bevindt zich een loop/fietspoortje. Dit poortje kun je openen middels de sleutel die aan de sleutelbos Bardienst hangt.

Met dank voor jullie medewerking

Jos den Hollander namens de Baan&Beheercommissie

Ouderkindtoernooi zondag 9 juni


Alle ouders, ooms en tantes, opa’s en oma’s van TV Oosterplas zijn op zondag 9 juni van harte welkom om, samen met (klein)kind of neef / nicht mee te doen aan het ouderkindtoernooi van TV Oosterplas.

Alle jeugdleden van TV Oosterplas zijn van harte welkom om, samen met vader/moeder, oom/tante, opa of oma, mee te doen aan het ouderkindtoernooi van TV Oosterplas.

Het is niet nodig dat zowel de ouder (oom/tante, opa/oma, buurvrouw/-man) als het kind (kleuter, basisschoolleerling, tiener, puber) lid zijn van TV Oosterplas. Als een van de twee maar lid is.

Hoe werkt het?

De deelnemende koppels (ouder/kind) spelen deze ochtend wedstrijdjes tegen andere koppels. Het maakt niet zoveel uit of je heel goed of heel slecht, beginnend of gevorderd bent. We delen de wedstrijden zoveel mogelijk in op sterkte en verder zorgen we voor een welkomstdrankje en een afscheidslunch en, natuurlijk, als het even kan: voor mooi weer!

Geef je op via het onderstaand inschrijfformulier of stuur een e-mail naar jeugd@tvoosterplas.nl en vermeld daarin met wie je mee gaat doen en ook jullie speelsterkten. 

Aanvang: 10.00 –13.00 uur
Kosten: 2,50 euro per koppel.

De jeugdcommissie hoopt alle lezers van dit bericht op 9 juni te mogen verwelkomen!

Naam deelnemer

Speelsterkte deelnemer

Telefoonnummer

Introducee

Speelsterkte introducee

Lid van TV Oosterplas?

Nog meer introducee of vragen? Vermeld deze hieronder:

Najaars- en wintercompetitie


Evenals vorig jaar wordt er dit jaar de najaars- en wintercompetitie georganiseerd. De najaars- en wintercompetitie regio Zuid 2013 wordt gespeeld in afdelingen van acht ploegen waarin een halve competitie wordt gespeeld (7 speeldagen).

De najaarscompetitie start eind augustus begin september en eindigt eind oktober. De wintercompetitie loopt van begin november tot eind februari met daarin de vrije weken van eind december en begin januari.
Inschrijven
De inschrijving voor de najaarscompetitie sluit op 24 mei en die van de wintercompetitie op 23 augustus. Het inschrijfgeld kost € 55,- . Competitieformulieren en ballen worden op een nog te bepalen ‘captains-avond’ verstrekt. Alle captains ontvangen hierover bericht.Heb je een team en wil je aan de najaars- en/of wintercompetitie deelnemen, mail dit dan naar tc@tvoosterplas.nl met vermelding van:

– de competitiesoort en de deelnemers van het competitieteam;
– najaars of wintercompetitie;
– wie de captain wordt;
– telefoonnummer en het e-mailadres van de captain;
– indien een speler dispensatie (2x spelen in één speelweek) wenst laat dit dan ook weten.

Je ontvangt een ontvangstbevestiging van je inschrijving.

Alle informatie inclusief speeldata zijn hier of in de backhand op pagina 30-34 terug te vinden. Mocht je nog vragen hebben, mail deze dan naar tc@tvoosterplas.nl.

Groet,

Jan Staats

Nieuwe schuifpoort


Op 5 maart j.l. is door de ALV goedkeuring gegeven om de toegang naar ons tennispark te vernieuwen. De oude rolpoort voldeed niet meer, en ook het beveiligingsaspect heeft tot het besluit geleid om de poort te vervangen. De toegang van de poort geschiedt door middel van het bellen naar het toegangsnummer van de poort. Van belang is dat iedereen zijn, op dit moment correcte, GSM nummer bekend dient te maken aan de ledenadministratie (ledenadministratie@tvoosterplas.nl).
De oude draaipoort is vanaf donderdag 9 mei vervangen door een nieuwe schuifpoort, met ernaast nog een klein looppoortje, als back-up voorziening. De belangrijkste informatie over de nieuwe schuifpoort is hier terug te lezen.De toegang van de poort geschiedt door middel van het bellen naar het toegangsnummer van de poort.

Toegangsnummer: 06-12744665 (geen kosten! wel even erop letten dat je nummerherkenning aanstaat).

Nogmaals om de poort te openen is het noodzakelijk dat jouw GSM nummer van te voren in het bedienkastje van de schuifpoort door ons is ingevoerd in het systeem. Dus hierbij de oproep, indien je GSM nummer niet bekend is bij TV Oosterplas, om je nummer per omgaande door te geven aan: ledenadministratie@tvoosterplas.nl

Met dank voor jullie medewerking

Jos den Hollander namens de Baan&Beheercommissie

Tennis Vereniging De Oosterplas