Contributie

Het lidmaatschap van TV Oosterplas loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je lid na 1 juni? Dan wordt de contributie verrekend met het aantal maanden dat nog resteert.

Volwassenen
Contributie middels rekening € 160,00 
Contributie middels doorlopende machtiging € 157,50
Compensatie bardienst € 35,00
Inschrijfgeld € 25,00

Competitielidmaatschap volwassenen
Contributie per competitie, middels rekening €42,50
Contributie per competitie, middels doorlopende machtiging €40,00
Inschrijfgeld per jaar €25,00
Dit is exclusief de teambijdrage per competitie.
Dit lidmaatschap geldt alleen als minimaal de helft van het team waarin je gaat meespelen, regulier lid is bij TV Oosterplas.

Jeugd
Contributie t/m 12 jaar € 25,00

Junioren
Contributie tot 18 jaar € 57,50
Inschrijfgeld € 25,00

Overig
Ondersteunend lid € 32,50
Niet-spelend lid € 57,50

 

Voor nieuwe leden wordt de contributie geïncasseerd na ontvangst van het inschrijfformulier. Bij bestaande leden gebeurt de automatische incasso ieder jaar in februari.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

073 613 8120 (paviljoen, na 19.00 bereikbaar)

Adres

Oosterplasweg 31
5215 HT ‘s-Hertogenbosch

KVK-nummer

40216953