Contributie

Het lidmaatschap van TV Oosterplas loopt van 1 januari tot en met 31 december. Word je lid na 1 juni? Dan wordt de contributie verrekend met het aantal maanden dat nog resteert.

Volwassenen
Contributie middels rekening € 152,50
Contributie middels doorlopende machtiging € 150,00
Compensatie bardienst € 60,00
Inschrijfgeld € 25,00

Jeugd
Contributie t/m 12 jaar € 23,00

Junioren
Contributie tot 18 jaar € 56,00
Inschrijfgeld € 25,00

Overig
Ondersteunend lid € 30,00
Niet-spelend lid € 56,00

 

Voor nieuwe leden wordt de contributie geïncasseerd na ontvangst van het inschrijfformulier. Bij bestaande leden gebeurt de automatische incasso ieder jaar in februari.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

073 613 8120 (paviljoen)

Address

Oosterplasweg 31
5215 HT ‘s-Hertogenbosch