Opzeggen

Wil je jouw lidmaatschap opzeggen? Wat jammer! 

Voor lange periode of definitief opzeggen

Het opzeggen en het wijzigen van het lidmaatschap voor het volgend jaar dien je vóór 1 december schriftelijk per mail in het lopend jaar door te geven. We horen ook graag waarom je opzegt, zodat we daar van kunnen leren. 

 

Tijdelijk opzeggen ivm blessure?

Heb je een blessure, ben je zwanger of heb je een andere reden dat je tijdelijk niet kunt spelen? Dan is het mogelijk om met ingang van 1 januari tot een nader te bepalen moment in het jaar 'Niet spelend lid' te worden.

Je mag niet vrij tennissen en kunt niet deelnemen aan tennisactiviteiten. Wel blijf je lid van TV Oosterplas, en betaal je daarom na activering niet nogmaals administratiekosten. Het lidmaatschapsgeld wordt uiteraard verrekend met de resterende maanden.

 

Extra informatie over opzeggen

Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat. Ook het wijzigen van het lidmaatschap, bijvoorbeeld van spelend naar niet-spelend lid, moet al voor 1 december gebeuren.

Waarom eigenlijk? Als bestuur worden we geacht vooruit te denken, want regeren is vooruitzien. De basis van het vooruitzien vormt altijd weer het budget waarover onze club beschikt: met hoeveel geld kunnen we de komende jaren welke verbeteringen doorvoeren voor de club?

Contributie-opbrengsten zijn daarbij, naast de baromzet, van doorslaggevend belang. Wanneer we in november de begroting opmaken, hebben we een goed beeld van het ledenaantal waarop we kunnen bouwen. Het aantal leden is goed voor een bepaalde opbrengst aan contributie, maar ook voor een opbrengst aan de bar. Vandaar dat het voor het bestuur van wezenlijk belang is uiterlijk 1 december zeker te weten in hoeverre de gemaakte begroting op grond van het ingeschatte ledenaantal hout snijdt.

Een lidmaatschap bij een club geeft een groot aantal rechten – en enkele plichten. We hebben met elkaar afgesproken dat verlate mutaties geen recht op teruggaaf van contributiegelden geven, hoe vervelend dat voor de persoon in kwestie ook is. Met 400 leden is het belangrijk om regels strikt en rechtvaardig te hanteren. We hopen dat iedereen daarvan doordrongen is en die regels ook in acht wil nemen. Waarvoor hartelijk dank!

Het bestuur

Opzegging kan via mail: [email protected]

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

073 613 8120 (paviljoen, na 19.00 bereikbaar)

Adres

Oosterplasweg 31
5215 HT ‘s-Hertogenbosch

KVK-nummer

40216953